Forskningsresultat

Imunoglukan P4H är resultatet av nästan 20 års forskning från åtta olika länder. Totalt har över 2300 individer inkluderats i studier varav över 2000 utgjorts av barn i åldrarna 3 -18.  De flesta barnen har varit i åldern 3 – 7 år. Den omfattande forskningen på Imunoglukan P4H är väl beskriven i den vetenskapliga litteraturen (www.pubmed.com). Idag används Imunoglukan P4H av både barn och vuxna i 25 länder världen över.

I Imunoglukan P4H ingår även C-vitamin som bidrar genom att stödja immunsystemets normala funktion. I tillägg ingår Imunoglukan® som består av patenterat betaglukan, så kallat pleuran, isolerat från ostronmussling i en patenterad process.