Om Immunoglukan

Ett kosttillskott för immunsystemet – 
för barn såväl som för vuxna.

Imunoglukan P4H är ett välstuderat kosttillskott som innehåller fibern Imunoglukan® samt C-vitamin. Imungolukan P4H är utvärderat i vetenskapliga studier som inkluderat över 1300 barn och ungdomar. C-vitaminet bidrar till att stödja immunsystemets normala fungerande.

Bygger på 15 års forskning och erfarenhet.

9/10 föräldrar i studie rapporterar gott mottagande. 

Fri från gluten samt artificiella smak- och färgämnen.

Vad är 
Imunoglukan?

När kan 
Imunoglukan
hjälpa?

Forskning
& studier